re:member Vienna

ר:ממבר מעניק מקום של כבוד למורשת בתי הקברות היהודיים, בהתנדבות.

המיזם פועל בשיתוף הנוער המקומי לנגישות מלאה אליהם, פיסית ומקוונת.

הצטרפותרמו

בית הקברות המרכזי בוינה ממוקם ב-Simmering, הרובע ה-11 בוינה, ומחולק לארבעה שערים. שער 4 וחלק משער 1 מוקדשים לקבורת יהודים, ומהווים את מקום מנוחתם של כ-130,000 חברות וחברי הקהילה היהודית.

ביום ראשון ה-13 לספטמבר, אנחנו קופצות וקופצים לבקר את בית הקברות פלורידסדורף בווינה, אחד מבתי העלמין היהודיים בעיר. נבחן את מצבו העגום, נתעד ונשפר אותו יחד (נרחיק קצת מהצמחייה המזיקה למצבות, נתרגם ונתעד אותן, ונעזור ליצור רישום מסודר של מיקומי הקברים). אחרי כל זה, אנחנו מוזמנות ומוזמנים לקפוץ לאכול יחד משהו משמח. צטרפו!

לעמוד הפייסבוק