re:member Vienna

ר:ממבר מעניק מקום של כבוד למורשת בתי הקברות היהודיים, בהתנדבות.

המיזם פועל בשיתוף הנוער המקומי לנגישות מלאה אליהם, פיסית ומקוונת.

הצטרפותרמו

בית הקברות המרכזי בוינה ממוקם ב-Simmering, הרובע ה-11 בוינה, ומחולק לארבעה שערים. שער 4 וחלק משער 1 מוקדשים לקבורת יהודים, ומהווים את מקום מנוחתם של כ-130,000 חברות וחברי הקהילה היהודית.